EUROMAR-PL Sp.z o.o.efekt najlepszej jakości

Kreda pastewna

Kreda pastewna to suplement od wielu lat używany w żywieniu zwierząt hodowlanych. Nasz produkt wyróżnia się jakością orąz wysoką zawartość ważnych wartości mineralnych – węglanu wapnia. Krędę pastęwną oferujemy w trzech rodzajach – pylistą, średnią oraz gruboziarnistą. Suplementacja kredą pastewną jest dobra dla zwierząt w każdym wieku, w szczególności w okresie wzrostu, bardzo dobrze wpływa na ich zdrowie oraz kondycję.

Karta katalogowa kredy pastewnejKarta katalogowa kredy pastewnej

Rejestracja weterynaryjna NR: PL120300069p

Podprodukty:

  • Kreda pastewna pylista 0-0,2mm
  • Kreda pastewna średnia 0,4-1,2mm
  • Kreda pastewna gruboziarnista 1,2-3mm

Pakowanie:

  • Kreda pylista - luzem do autocysterny
  • Worki - 25kg
  • Big Bag - 1 tona

Galeria produktów